Informacje o wolnych stanowiskach pracy:

 

Informacje o wolnych stanowiskach pracy można uzyskać pod poniższymi numerami telefonów:

  • Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego - tel. 75 75 28 130
  • Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego - tel. 75 75 28 118