Plany działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
 

 

Plany działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na okres do 31.12.2021 r.

W zakresie ogólnym
 
Lp Nazwa działania Koszt w zł Termin realizacji Uwagi

1.

Analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

brak

na bieżąco

-

2.

Opracowanie katalogu stanowisk pracy, na których można zatrudnić osoby niepełnosprawne uwzględniających obecne możliwości techniczne podmiotu

brak

31.12.2023 r.

-


W zakresie dostępności cyfrowej
 
Lp Nazwa działania Koszt w zł Termin realizacji Uwagi

1.

Wykonanie walidacji strony internetowej

brak

23.09.2020 r.

Wykonane

2.

Praca nad poniesieniem dostępności strony internetowej

brak

na bieżąco

Wykonane

3.

Wykonanie ponownej walidacji strony internetowej

brak

15.03.2021 r.

Wykonane

4.

Zmiana platformy udostępnienia BIP

brak

31.12.2023 r.

-

5.

Opracowanie Deklaracji dostępności oraz opublikowanie jej na stronie podmiotowej BIP oraz na stronie internetowej

brak

23.09.2020 r.

Wykonane

6.

Wypełnienie, wysłanie do GUS oraz opublikowanie Raportu o stanie dostępności podmiotu publicznego

brak

31.03.2021 r.

Wykonane


W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej
 
Lp Nazwa działania Koszt w zł Termin realizacji Uwagi

1.

Szkolenie dla kierownictwa z zakresu zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

brak

31.03.2021 r.

Zadanie przesunięte do realizacji na rok 2023

2.

Szkolenie dla wyznaczonych pracowników z zakresu zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

brak

31.10.2021 r.

Zadanie przesunięte do realizacji na rok 2023

3.

Skierowanie na szkolenie pracowników z zakresu języka migowego (PJM)

1.200 zł / osoba

31.12.2021 r.

Z powodu braku środków zadanie przesunięte do realizacji na rok 2023

4.

Trening obsługi osoby ze szczególnymi potrzebami dla asystentów

brak

31.12.2022 r.

-W zakresie architektonicznym
 
Lp Nazwa działania Koszt w zł Termin realizacji Uwagi

1.

Audyt architektoniczny uwzględniający zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

brak

30.10.2023 r.

Koordynator

2.

Wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych na dziedzińcu obiektu

brak

31.07.2021 r.

Wykonane

3.

Oznakowanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych
a) zakup i umiejscowienie znaku D18a T29 Parking dla niepełnosprawnych wraz ze słupem,
b) wykonanie malowania: miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych P-24

800

31.08.2021 r.

Wykonane

4.

Wyznaczenie dróg komunikacji wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych

brak

31.07.2021 r.

Zadanie przesunięte do realizacji na rok 2023

5.

Oznakowanie dróg komunikacji wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych

100

31.08.2021 r.

Zadanie przesunięte do realizacji na rok 2023

6.

Koncepcja wyznaczenia pomieszczeń na potrzeby toalety dla osób niepełnosprawnych

brak

31.07.2021 r.

Wykonane

7.

Wyznaczenie miejsca obsługi osób ze szczególnymi potrzebami

brak

31.03.2021 r.

Sekretariat (parter)

8.

Przygotowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych zgodnie z katalogiem stanowisk pracy

brak

W ramach potrzeb

-

 

  Projekty i programy dofinansowane z Funduszy Europejskich
 

 

Projekty i programy dofinansowane z Funduszy Europejskich

Logotypy projektów dofinansowanych z funduszy UE

 

 

 

 

Informacje prawne

Ochrona danych - RODO  |  Deklaracja dostępności  |  Polityka Prywatności

Przydatne linki

Biuletyn Informacji Publicznej BIP  |  Powiat Karkonoski  |  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  |  Urząd Gminy Janowice Wielkie  |  KSON |  PFRON

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej, ul. Chłopska 1, 58-520 Janowice Wielkie, Telefon i Fax 75/75-15-212, sekretariat@dpsjanowicewielkie.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /dpsjw/SkrytkaESP

 

 
 

 

Logo Powiatu Karkonoskiego Logo Gminy Janowice Wielkie Logo Karkonoskiego Sejmik Osób Niepełnosprawnych Logo Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych Logo Gov.pl

 

© Dom Pomocy Społecznej Janowice Wielkie 2023