Oświadczenie w sprawie dostępności
 

 

Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich opublikowanej pod adresem www.dpsjanowicewielkie.pl.

 

Przygotowanie i aktualizacja strony internetowej

Data publikacji strony: 26 maja 2006 roku

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22 sierpnia 2023 roku

 

Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej

Strona internetowa została sprawdzona na zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA (zgodnie z wymaganiami ustawy z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).

 

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików pdf nie jest dostępna cyfrowo, są skanami dokumentów,
 • dokumenty tekstowe i graficzne opublikowane przed dniem 23 września 2018 roku nie spełniają wymogów dostępności (ich zawartość nie jest niezbędna do realizacji bieżących zadań),
 • nie wszystkie obrazy graficzne posiadają tekst alternatywny.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • niedostępne treści nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego.

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 22 września 2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie wyników darmowych walidatorów on-line, narzędzi do testowania dostępności i zgodności z WCAG 2.1, testu czytnikiem ekranu dla niewidomych NVDA oraz samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Pomoc w nawigacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinację klawiszy:

 • Ponowne załadowanie zawartości strony Ctrl + F5

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

 • Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia Tab
 • Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia Shift + Tab
 • Wykonanie domyślnej akcji, zwykle wciśnięcie przycisku OK  Enter
 • Przewijanie widocznej części strony przy pomocy strzałek:  ↑ ↓ 
   

Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe dostępne w obrębie serwisu:

 • Powiększenie rozmiaru czcionki Ctrl + +
 • Pomniejszenie rozmiaru czcionki Ctrl +  -
 • Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki Ctrl + 0

 

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • zmiana odstępu wierszy
 • odwrócenie kolorów
 • powiększenie kursora myszy
 • zamiana tekstu na mowę

 

Ułatwienia dla osób niewidomych

Serwis zawiera udogodnienia wprowadzone pod kątem czytników ekranów. Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych części ekranu, unikalne tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej strony, zdjęcia i grafiki mają alternatywne opisy, a linki tytuły opisujące dany odnośnik bardziej szczegółowo.

  

Dostępność na urządzeniach mobilnych

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem ds. dostępności e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., możliwy jest też kontakt z sekretariatem Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefoniczny 75/75-15-212.

 

Kontakt w celu złożenia wniosku o udostępnienie informacji niedostępnej oraz złożenia skargi na brak zapewnienia dostępności:

Koordynator ds. dostępności

Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich,

ul. Chłopska 1

58-520 Janowice Wielkie
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
tel. 75/75-15-212

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegokolwiek ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz określenie preferowanego sposobu kontaktu ze zgłaszającym. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Powiadomienie o braku dostępności cyfrowej

Rzecznik Praw Obywatelskich

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: rpo.gov.pl.

 

Dostępność architektoniczna siedziby Domu Pomocy Społecznej

Budynki Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich położone są przy ul. Chłopskiej 1. Przed budynkami dostępne są miejsca do zaparkowania samochodu, brak wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Obiekt jest w całości ogrodzony.

Przy bramie głównej, na ścianie, po prawej stronie bramy znajduje się dzwonek, umożliwiający przywołanie pracownika lub dyżurnego. 

Brak barier w poziomych i pionowych przestrzeniach komunikacyjnych budynków przez zainstalowanie windy z systemem audio oraz dostępność schodołazów. 

Na teren obiektu można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem po wcześniejszym umówieniu.

Dostępne są informacje na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w postaci planów poszczególnych pięter.

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna siedziby Domu Pomocy Społecznej

Podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem następujących sposobów kontaktowania się: kontakt telefoniczny i korespondencyjny, przesyłanie faksów.

Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego (PJM) po uprzednim umówieniu się i ustaleniu terminu spotkania.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia, brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, występują oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

  

Dane teleadresowe Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich

ul. Chłopska 1

58-520 Janowice Wielkie

Adres strony internetowej: www.dpsjanowicewielkie.pl

Adres strony internetowej BIP: http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?id=435

Adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nr telefonu osoby kontaktowej 75/75-15-212

 

 

  Projekty i programy dofinansowane z Funduszy Europejskich
 

 

Projekty i programy dofinansowane z Funduszy Europejskich

Logotypy projektów dofinansowanych z funduszy UE

 

 

 

 

Informacje prawne

Ochrona danych - RODO  |  Deklaracja dostępności  |  Polityka Prywatności

Przydatne linki

Biuletyn Informacji Publicznej BIP  |  Powiat Karkonoski  |  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  |  Urząd Gminy Janowice Wielkie  |  KSON |  PFRON

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej, ul. Chłopska 1, 58-520 Janowice Wielkie, Telefon i Fax 75/75-15-212, sekretariat@dpsjanowicewielkie.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /dpsjw/SkrytkaESP

 

 
 

 

Logo Powiatu Karkonoskiego Logo Gminy Janowice Wielkie Logo Karkonoskiego Sejmik Osób Niepełnosprawnych Logo Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych Logo Gov.pl

 

© Dom Pomocy Społecznej Janowice Wielkie 2023