Dom
Pomocy
Społecznej
w Janowicach Wielkich

Aktualności z życia Domu
i jego mieszkańców

Zakładka FOTO to obszerny zbiór fotografii starych i nowych...

Przetargi
bieżące
i archiwalne

Informacje o przetargach ogłoszonych w roku bieżącym oraz w latach poprzednich

Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich


Witamy na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich oraz zapraszamy do zapoznania się z jej zawartością.

Oprócz dokumentów formalnych opublikowanych w zakładkach ORGANIZACJA DPS, ZAKRES USŁUG oraz PRZETARGI znajdą tu Państwo obszerny zbiór wielu tysięcy zdjęć połączonych
w Galerie tematyczne dokumentujące życie naszego Domu i jego Mieszkańców na przestrzeni lat. Zdjęcia dostępne są w zakładce FOTO... Zapraszamy...


Pismo Wojewody Zarządzenie Dyrektora DPS


PRACA

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich informuje, że poszukuje kandydatów do pracy na stanowiskach: RATOWNIK MEDYCZNY, PIELĘGNIARKA.


Informacje szczegółowe

Informacje:


- Zarządzeniem Starosty Jeleniogórskiego został ustalony nowy miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS Janowice Wielkie. Od 01.02.2020 r. wynosi 4.368,65 zł. Szczegóły dostępne są w zakładce ZAKRES USŁUG -> Skierowanie do DPS.

Aktualności - Galerie zdjęć

Galerie zdjęć dokumentujące wcześniejsze wydarzenia dostępne są w zakładce Foto.

Przygotowania do Wielkanocy

Przygotowanie do Świąt Wielkanocnych
marzec 2020
Liczba zdjęć: 34

Powitanie wiosny

Powitanie wiosny
20 marca 2020
Liczba zdjęć: 56

Prelekcja prozdrowotna

Prelekcja prozdrowotna na temat koronawirusa
13 marca 2020
Liczba zdjęć: 26

Do tej pory opublikowaliśmy 21.427 zdjęć w 675 Galeriach tematycznych.

O nas

Janowice Wielkie to miejscowość malowniczo usytuowana u podnóża Rudaw Janowickich (pasmo gór wchodzące w skład łańcucha Karkonoszy), 15 km od Jeleniej Góry - stolicy tej części regionu.

Pierwsze wzmianki o Janowicach sięgają 1367 r., jest to więc jedna z najstarszych karkonoskich osad. Położony tu Dom Pomocy Społecznej znajduje się w zabytkowych obiektach pałacowo - dworskich wybudowanych w 1608-1609 r. przez Daniela von Schaffgotsch.

W latach 1765 - 1945 posiadłość wraz z 10 hektarowym zabytkowym parkiem należała do hrabiowskiej rodziny Stolberg Graf von Wernigerode.

Od 1952 r. pałac przekształcono w Dom Pomocy Społecznej dla intelektualnie niepełnosprawnych mężczyzn.
Obecnie zamieszkuje w nim 91 mieszkańców, którym zapewniamy:

 • całodobowe utrzymanie,
 • opiekę medyczną,
 • zajęcia rehabilitacyjne,
 • terapię zajęciową,
 • salę doświadczania świata, gimnastyczną oraz komputerową.

W przyległym do naszego Domu własnym parku można nie tylko spacerować, ale również organizować biesiady, ogniska (na specjalnie wydzielonym i przygotowanym terenie) czy zimą - atrakcyjne zjazdy saneczkowe. Położenie Domu (bezpośrednie sąsiedztwo gór) sprzyja również leśnym i górskim przechadzkom.

Posiadamy do dyspozycji mieszkańców trzy 9 - osobowe BUS-y.

Liczne imprezy kulturalne, rekreacyjne, sportowe oraz wycieczki czynią Dom specjalnie atrakcyjnym i wyróżniają nas w gronie placówek o podobnym profilu działalności.

Dzięki życzliwej atmosferze i przyjaznej postawie pracowników, nasi mieszkańcy znaleźli tu prawdziwy dom rodzinny.
Odwiedzający ich krewni oraz goście mają możliwość noclegu w pokojach gościnnych udostępnianych na terenie Domu.

Osoby z kraju i zagranicy, które chciałyby nasz DOM odwiedzić, a może i pomóc w osiągnięciu jeszcze wyższego poziomu serdecznie zapraszam...

Darowizny na rzecz mieszkańców naszego Domu można wpłacać na numer konta
73 1560 0013 2343 6041 2000 0002


Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Janowicach Wielkich
Halina Rudnik

Über uns

Janowice Wielkie ist ein malerisch liegender Ort am Fuße von Rudawy Janowickie (ein Teil von Karkonosze / Riesengebirge) 15 km von Jelenia Góra - der Hauptstadt dieser Region.

Die ersten Erwähnungen von Janowice stammen aus dem Jahre 1367. Das ist also eine der ältesten Siedlungen im Riesengebirge.. Das hier liegende HAUS FÜR SOZIALE HILFE befindet sich in historischen Palast – und Hofsgebäuden, die in Jahren 1608-1609 von Daniel Schaffgotsch gebaut wurden.

In Jahren 1765 – 1945 gehörte dieser Grundbesitz mit dem von historischem Wert, 10ha großem Park, der gräflichen Familie Stolberg Graf von Wernigerode.

Von 1952 wandelte man das Palais ins Haus für Soziale Hilfe für intellektuell behinderte Männer um.
Heutzutage wohnen hier 91 Einwohner:

 • den wir 24 Stunden den Unterhalt,
 • medizinische Betreuung und zahlreiche Rehabilitationsbeschäftigungen sichern,
 • bei uns finden sie unter anderen Beschäftigungstherapie,
 • einen Saal wo man „die Welt spüren / erfahren kann“,
 • einen Gymnastiksaal;einen Computerraum.

In dem nahe liegenden eigenen Park des Hauses kann man nicht nur spazieren sondern auch Festmahle oder Lagerfeuer organisieren (zu diesem Zweck dient ein speziell ausgesonderter und vorbereiteter Platz). Im Winter kann man attraktive Schlittenfahrten organisieren...

Zur Verfügung der Einwohner stehen drei 9-Personen Busse..

Zahlreiche kulturelle und Erholungs- und Sportveranstaltungen und Ausflüge machen unser Haus besonders attraktiv und bevorzugen uns im Kreis der Einrichtungen mit ähnlichem Tätigkeitsprofil.

Dank der freundlichen Atmosphäre und der guten Einstellung unserer Mitarbeiter haben unsere Einwohner hier ein richtiges Familienhaus gefunden. Familien und Gäste die zu ihnen zu Besuch kommen haben die Möglichkeit in Gästezimmern in dem Haus zu übernachten..

Gäste aus dem In- und Ausland, die uns Haus besuchen, und vielleicht auch unterstützen in der Erhöhung des angebotenen Niveaus wollten – lade ich herzlich ein.

Spenden an die Bewohner unseres Hauses Sie Kontonummer einzahlen
73 1560 0013 2343 6041 2000 0002


Direkor des Hauses für Soziale Hilfe
in Janowice Wielkie
Halina Rudnik

About us

Janowice Wielkie it's a town at the feet of the picturesque mountains "Rudawy Janowickie" which is a range of "Karkonosze Mountains". 15 km from "Jelenia Gora" major town (capital) in the region.

The very first written information about "Janowice Wielkie" are dated back to 1367. That makes it one of the oldest hamlets (town now) in the whole region of "Karkonosze Mountains". In "Janowice Wielkie" there is located Social Home, called (DPS Janowice Wielkie). The DPS Social Home occupies a listed house that was build in 1608-1609 by Daniel von Schaffgotsch and comprises few buildingsvbeutifully restored and refurbished.

Between the years 1765 and 1945 the House and 10 hectares of land (garden with mature trees) belonged to the Stolberg Graf von Wernigerode family.

Since 1952 the House has been converted to the Social Home for people with mental disability.
Currently 91 residents lives in the Home and they are provided with:

 • full board,
 • medical support,
 • rehabilitation exercises,
 • therapy,
 • real world experience program,
 • gym,
 • computing room and sessions.

The garden is all fenced and gated, and its size is good for walking, barbecueing, having bonefire nights and also for sleighing, which is very popular winter time. Location of the Home also enables woods and mountains explotation and expedition.

At the moment we have 3 vehicles (minibus) for the use by our residents, all minibuses are chauffeur driven.

We orginize cultural, recreational and sport events. That makes us atractive to people seeking help and also very proud being able provid outstanding service which puts us in front (leading) line among similar Homes.

We have very frendly, well trained personel understanding other people needs. Our residents have found here place which can be called HOME. Family members visiting our residents can have the opportunity to stay over night in guest rooms, subject to prior arrangaments.

Everyone from Poland or from abroad, who would like to visit our HOME or perhaps even help to achieve even a higher standards is cordially welcome and invited.

Donations to the residents of our house you can deposit account number
73 1560 0013 2343 6041 2000 0002


Manager of Care Home
in Janowice Wielkie
Halina Rudnik

O nás

Janowice Wielkie je malebná obec ležící na úpatí Janovického Rudohoří (pohoří, které je součástí horského pásma Krkonoš), 15 km od Jelení Hory – hlavního městského střediska v této části regionu.

První zmínky o Janowicích pochází již z roku 1367, takže je to jedna z nejstarších krkonošských osad. Zdejší Domov sociální péče sídlí v historickém zámeckém areálu, který nechal v letech 1608-1609 postavit Daniel von Schaffgotsch.

V letech 1765-1945 toto sídlo společně s desetihektarovým historickým parkem patřilo hraběcí rodině Stolberg Graf von Wernigerode.

Od roku 1952 v zámku sídlí Domov sociální péče pro mentálně postižené muže.
Nyní zde žije 91 osob, pro které zajišťujeme:

 • celodenní pečovatelské služby,
 • lékařskou péči,
 • rehabilitaci,
 • pracovní terapii,
 • sál poznávání světa, tělocvičnu a počítačovou učebnu.

Okolní park je vhodný nejenom k procházkám, ale i posezením, pořádání táboráků (na zvlášť pro tento účel určeném místě) a v zimě pak i atraktivnímu sáňkování. Poloha Domova (v přímém sousedství hor) vybízí také k lesním a horským túrám.

Máme k dispozici tři devítimístné mikrobusy.

Díky četným kulturním, rekreačním, sportovním akcím a výletům je Domov velmi atraktivní a zaujímá tak zvláštní místo mezi zařízeními obdobného typu.

Díky vstřícné atmosféře a přívětivým zaměstnancům naši obyvatelé zde našli skutečný domov v rodinném prostředí. Příbuzní a hosté, kteří je navštěvují, mohou využít nabídku ubytování v hostinských pokojích přímo v areálu Domova.

Osoby z tuzemska i zahraničí, které mají zájem náš DOMOV navštívit a možná i pomoci v dosažení ještě vyšší úrovně, srdečně zvu.

Dary pro obyvatele našeho domu který slouží k ukládání číslo účtu
73 1560 0013 2343 6041 2000 0002


Ředitel Domova sociální péče
Janowice Wielkie
Halina Rudnik