Dom
Pomocy
Społecznej

Dom Pomocy Społecznej
w Janowicach Wielkich

Witamy...

Aktualności
z życia Domu
i jego mieszkańców

Zakładka FOTO
to obszerny zbiór
fotografii starych i nowych...

Aktualności

Przetargi
bieżące
i archiwalne

Informacje
o przetargach ogłoszonych w roku bieżącym
oraz w latach poprzednich

Przetargi

Stowarzyszenie
"Mój Dom"

Kilka słów na temat Stowarzyszenia
działającego na rzecz
Mieszkańców DPS w Janowicach Wielkich

Zarządzenia Dyrektora DPS Janowice Wielkie

Nr zarządzenia Treść zarządzenia Link
1/2017 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w DPS w Janowicach Wielkich
2/2017 w sprawie ustalenia preleminarza wypłat za pracę w 2017 roku w DPS w Janowicach Wielkich
3/2017 w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na rok 2017
4/2017 w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji o organizacji i zakresu działania składnicy akt
Nr zarządzenia Treść zarządzenia Link
Rejestr zarządzeń Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
1/2016 w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej na okres 01.01.2016 r. - 31.12.2020 r.
2/2016 w sprawie powołania Komisji Kasacyjnej środków trwałych i innych rzeczowych składników majątku DPS w Janowicach Wielkich
3/2016 w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na rok 2016
4/2016 w sprawie kontroli środków finansowych kasy DPS
5/2016 o powołaniu zespołu powypadkowego
6/2016 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 1/2011 z dnia 02.01.2011 r.
7/2016 w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę
8/2016 w sprawie wprowadzenia procedur gospodarowania mieniem
9/2016 w sprawie wprowadzenia wykazu osób wraz z wzorami podpisów upoważnionych do podpisywania dokumentów finansowo-księgowych
10/2016 w sprawie wdrożenia kontroli zarządczej
11/2016 w sprawie powołania Komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek silnych wyładowań atmosferycznych podczas burzy
12/2016 w sprawie powołania polityki rachunkowości
13/2016 o powołaniu zespołu powypadkowego
14/2016 w sprawie inwentaryzacji rocznej za rok 2016
15/2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji o organizacji i zakresu działania składnicy akt
16/2016 w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej
17/2016 w sprawie powołania Komisji samooceny kontroli zarządczej
18/2016 w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej
19/2016 w sprawie określenia procedury związanej z redagowaniem Biuletynu Informacji Publicznej
Lp Nazwa dokumentu Link
1. Rejestr zarządzeń Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
Lp Nazwa dokumentu Link
1. Rejestr zarządzeń Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
Lp Nazwa dokumentu Link
1. Rejestr zarządzeń Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich