Dom
Pomocy
Społecznej
w Janowicach Wielkich

Aktualności z życia Domu
i jego mieszkańców

Zakładka FOTO to obszerny zbiór fotografii starych i nowych...

Przetargi
bieżące
i archiwalne

Informacje o przetargach ogłoszonych w roku bieżącym oraz w latach poprzednich

Poszukujemy spadkobierców


Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich poszukuje spadkobierców niżej wymienionych zmarłych:
Lp Imię i nazwisko Treść ogłoszenia
1. Bogdan Kruszyński