Dom
Pomocy
Społecznej

Dom Pomocy Społecznej
w Janowicach Wielkich

Witamy...

Aktualności
z życia Domu
i jego mieszkańców

Zakładka FOTO
to obszerny zbiór
fotografii starych i nowych...

Aktualności

Przetargi
bieżące
i archiwalne

Informacje
o przetargach ogłoszonych w roku bieżącym
oraz w latach poprzednich

Przetargi

Stowarzyszenie
"Mój Dom"

Kilka słów na temat Stowarzyszenia
działającego na rzecz
Mieszkańców DPS w Janowicach Wielkich

Przetargi organizowane przez Dom Pomocy Społecznej
w Janowicach Wielkich
2016

Przetargi organizowane przez Dom Pomocy Społecznej
w Janowicach Wielkich
2015

Przetarg na dostawy pelletu

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy pelletu - 15.06.2015 r.

Przetargi organizowane przez Dom Pomocy Społecznej
w Janowicach Wielkich
2014

Artykuły spożywcze

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę artykułów spożywczych - 05.05.2014 r.

Artykuły spożywcze

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę artykułów spożywczych - 17.12.2014 r.

Informacja

Wykaz przetargów z lat wcześniejszych dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Przetargi.