Dom
Pomocy
Społecznej
w Janowicach Wielkich

Aktualności z życia Domu
i jego mieszkańców

Zakładka FOTO to obszerny zbiór fotografii starych i nowych...

Przetargi
bieżące
i archiwalne

Informacje o przetargach ogłoszonych w roku bieżącym oraz w latach poprzednich

Stowarzyszenie
"Mój Dom"

Stowarzyszenie działające na rzecz Mieszkańców DPS w Janowicach Wielkich

Przetargi organizowane przez Dom Pomocy Społecznej
w Janowicach Wielkich w latach wcześniejszych

Informacja

Wykaz przetargów z lat wcześniejszych dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Zamówienia i przetargi.