Dom
Pomocy
Społecznej
w Janowicach Wielkich

Aktualności z życia Domu
i jego mieszkańców

Zakładka FOTO to obszerny zbiór fotografii starych i nowych...

Przetargi
bieżące
i archiwalne

Informacje o przetargach ogłoszonych w roku bieżącym oraz w latach poprzednich

Stowarzyszenie
"Mój Dom"

Stowarzyszenie działające na rzecz Mieszkańców DPS w Janowicach Wielkich

Zamówienia i przetargi organizowane przez Dom Pomocy Społecznej
w Janowicach Wielkich
2018

Dostawy leków dla mieszkańców

Dostawy leków dla mieszkańców DPS w Janowicach Wielkich - 24.05.2018 r.

Dostawy środków czystości

Dostawy środków czystości do DPS w Janowicach Wielkich - 06.06.2018 r.

Wywóz nieczystości płynnych

Wybór oferty i podpisanie umowy w postępowaniu na wywóz nieczystości płynnych - 28.06.2018 r.