Terapia w DPS Janowice Wielkie

Terapia zajęciowa w Domu Pomocy Społecznej - tutaj nikt się nie nudzi...