Czas wolny w DPS

Czas wolny w Domu Pomocy Społecznej to chwile przeznaczone na odpoczynek po rehabilitacji i zajęciach na terapii zajęciowej.