Spacer

Spacer po Janowicach Wielkich - 16 maja 2023 r.