Zajęcia rehabilitacyjne

Zajęcia rehabilitacyjne - lipiec 2022 r.