Spędzanie czasu wolnego

Trening umiejętności spędzania czasu wolnego - kwiecień 2020 r.