Spotkanie z leśnikiem

Spotkanie edukacyjne z pracownikiem Nadleśnictwa Śnieżka - 20 grudnia 2019 r.