Spotkanie z leśnikiem

Spotkanie edukacyjne z pracownikiem Nadleśnictwa Śnieżka - 24 stycznia 2019 r.