Spotkanie z Leśnikiem

Spotkanie edukacyjne z pracownikiem Nadleśnictwa Śnieżka - 22 listopad 2017 r.