Pielgrzymka - Krzeszów

XVIII Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych w Krzeszowie - 2 wrzesień 2017 r.