Spotkanie z Leśnikiem

Spotkanie edukacyjne z pracownikiem Nadleśnictwa Śnieżka - 15 grudzień 2016 r.