Spotkanie z Leśnikiem

Spotkanie edukacyjne z pracownikiem Nadleśnictwa Śnieżka - 26 październik 2016 r.