Dom
Pomocy
Społecznej
w Janowicach Wielkich

Aktualności z życia Domu
i jego mieszkańców

Zakładka FOTO to obszerny zbiór fotografii starych i nowych...

Przetargi
bieżące
i archiwalne

Informacje o przetargach ogłoszonych w roku bieżącym oraz w latach poprzednich

Stowarzyszenie
"Mój Dom"

Stowarzyszenie działające na rzecz Mieszkańców DPS w Janowicach Wielkich

Ogólna charakterystyka Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich

Janowice Wielkie, styczeń 2016 r.


Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich


Według posiadanych dokumentów Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich istnieje co najmniej od roku 1952.
Pierwsze budynki pochodzą z lat 1608 – 1609. Od czasów po wojnie zespół ten pełnił funkcje związane z szeroko rozumianą pomocą społeczną.

Dom położony jest na działce nr. 63 o powierzchni 10.01 hektara. Na działce znajduje się park o powierzchni 6.65 hektara.
Zabudowania, oraz park krajobrazowy wpisane są do rejestru zabytków.

Dom posiada REGON Nr - 230853813, oraz NIP Nr 611-15-11-899.
Dom został wpisany do wojewódzkiego rejestru domów pod numerem 2/2000 z dnia 20 listopada 2007 r.

Aktualny statut DPS nadany został Uchwałą Nr XIX/104/2016 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich.

Przy Domu działa Stowarzyszenie „Mój Dom”.