Dom
Pomocy
Społecznej
w Janowicach Wielkich

Aktualności z życia Domu
i jego mieszkańców

Zakładka FOTO to obszerny zbiór fotografii starych i nowych...

Przetargi
bieżące
i archiwalne

Informacje o przetargach ogłoszonych w roku bieżącym oraz w latach poprzednich

Stowarzyszenie
"Mój Dom"

Stowarzyszenie działające na rzecz Mieszkańców DPS w Janowicach Wielkich

Ochrona danych


Akty prawne (krajowe i europejskie) dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Zarządzenia Dyrektora DPS w Janowicach Wielkich
w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych
w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych
w sprawie wprowadzenia Dobrych Praktyk przy przetwarzaniu danych osobowych

Obowiązek informacyjny
Wykonanie obowiązku informacyjnego - Pracownik
Wykonanie obowiązku informacyjnego - Mieszkaniec
Wykonanie obowiązku informacyjnego - Członkowie rodzin i opiekunowie
Wykonanie obowiązku informacyjnego - Osoby odwiedzające
Wykonanie obowiązku informacyjnego - Monitoring

Kontakt z Administratorem danych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail dyrektor@dpsjanowicewielkie.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora:
Dom Pomocy Społecznej, ulica Chłopska 1, 58-520 Janowice Wielkie.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail iod@dpsjanowicewielkie.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora:
Dom Pomocy Społecznej, ulica Chłopska 1, 58-520 Janowice Wielkie