Dom
Pomocy
Społecznej
w Janowicach Wielkich

Aktualności z życia Domu
i jego mieszkańców

Zakładka FOTO to obszerny zbiór fotografii starych i nowych...

Przetargi
bieżące
i archiwalne

Informacje o przetargach ogłoszonych w roku bieżącym oraz w latach poprzednich

Stowarzyszenie
"Mój Dom"

Stowarzyszenie działające na rzecz Mieszkańców DPS w Janowicach Wielkich

Dom Pomocy Społecznej - Kontakt


Dom Pomocy Społecznej
ul. Chłopska 1, 58-520 Janowice Wielkie
Telefon i Fax 75/75-15-212
Email: sekretariat@dpsjanowicewielkie.pl


Przykład