Dom
Pomocy
Społecznej

Dom Pomocy Społecznej
w Janowicach Wielkich

Witamy...

Aktualności
z życia Domu
i jego mieszkańców

Zakładka FOTO
to obszerny zbiór
fotografii starych i nowych...

Aktualności

Przetargi
bieżące
i archiwalne

Informacje
o przetargach ogłoszonych w roku bieżącym
oraz w latach poprzednich

Przetargi

Stowarzyszenie
"Mój Dom"

Kilka słów na temat Stowarzyszenia
działającego na rzecz
Mieszkańców DPS w Janowicach Wielkich

Dom Pomocy Społecznej na mapie


Przykład


Dom Pomocy Społecznej
ul. Chłopska 1, 58-520 Janowice Wielkie
Telefon i Fax 75/75-15-212
Email: sekretariat@dpsjanowicewielkie.pl