Zamówienia i przetargi

organizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich w roku 2020

 

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

 

Artykuły żywnościowe - 31.12.2019 r.

 

Dostawy środków czystości

Dostawy środków czystości dla DPS w Janowicach Wielkich - 26.05.2020 r.

 

Dostawy pelletu

Sukcesywne dostawy paliwa drzewnego-pelletu dla DPS w Janowicach Wielkich - 09.06.2020 r.

 

Wywóz nieczystości płynnych

Informacja o wyborze oferty i podpisaniu umowy w postępowaniu na wywóz nieczystości płynnych - 16.06.2020 r.

 

Przebudowa łazienki

Przebudowa łazienki na parterze budynku nr 1 w DPS w Janowicach Wielkich - 07.09.2020 r.