Zamówienia i przetargi organizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich w roku 2020

 

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

 

Artykuły żywnościowe - 31.12.2020 r.

 

 

Przebudowa łazienki - 07.09.2020 r.

Przebudowa łazienki na parterze budynku nr 1 w DPS w Janowicach Wielkich

 

 

Wywóz nieczystości płynnych - 16.06.2020 r.

Informacja o wyborze oferty i podpisaniu umowy w postępowaniu na wywóz nieczystości płynnych

 

 

Dostawy pelletu - 09.06.2020 r.

Sukcesywne dostawy paliwa drzewnego-pelletu dla DPS w Janowicach Wielkich

 

 

Dostawy środków czystości - 26.05.2020 r.

Dostawy środków czystości dla DPS w Janowicach Wielkich

 

 

Artykuły żywnościowe - 31.12.2019 r.