Zamówienia i przetargi organizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich

 

Rok 2023

 

 Plan postępowania na rok 2023

 

Rok 2022

 

Sukcesywne dostawy paliwa drzewnego - pelletu - 23.06.2022 r.

 

Rok 2021

 

 Plan postępowania na rok 2022

 

 

 Sukcesywne dostawy paliwa drzewnego - pelletu - 23.06.2021 r.

 

 

Świadczenie usług na wywóz nieczystości płynnych dla Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich na okres od dnia 01.07.2021 r. do dnia 30.06.2022 r. w ilości około 4.500 m3 

 

 

 Dostawa środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich od dnia 1.06.2021 r. do dnia 31.05.2022 r.

 

 

 Wywóz odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych - 02.04.2021 r.

 

 

Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich

 

 

 

Przetargi organizowane przez Dom Pomocy Społecznejw Janowicach Wielkich w latach wcześniejszychWykaz przetargów z lat wcześniejszych dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Zamówienia i przetargi.