Regulamin pracy

Regulamin pracy dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich