Poszukujemy spadkobierców


Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich poszukuje spadkobierców niżej wymienionych zmarłych:
 
Lp Imię i nazwisko Treść ogłoszenia
1. Tomasz Jodziewicz
2. Władysław Rusinek
3. Adam Malina
4. Antoni Szram
5. Franciszek Psalmister
6. Jan Litwin
7. Tadeusz Jabłoński
8. Waldemar Surmacz
9. Wiesław Czajkowski
10. Zdzisław Marciński
11. Piotr Włodarczak
12. Bogusław Mielniczuk
13. Zygmunt Domaradzki