Poszukujemy spadkobierców


Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich poszukuje spadkobierców niżej wymienionych zmarłych:
 
Lp Imię i nazwisko Treść ogłoszenia
1. Tomasz Jodziewicz
2. Władysław Rusinek