Poszukujemy spadkobierców


Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich poszukuje spadkobierców niżej wymienionych zmarłych:
 
Lp Imię i nazwisko Treść ogłoszenia
1. Tomasz Jodziewicz
2. Władysław Rusinek
3. Franciszek Psalmister
4. Tadeusz Jabłoński
5. Waldemar Surmacz
6. Wiesław Czajkowski
7. Zdzisław Marciński
8. Piotr Włodarczak
9. Bogusław Mielniczuk
10. Zygmunt Domaradzki 
11. Ryszard Pokrywa
12. Józef Hawruto
13. Zdzisław Szklarz
14. Andrzej Barański
15. Robert Kozaczkiewicz