Plany działania

na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

na okres do 31.12.2021 r.


W zakresie ogólnym

 
Lp Nazwa działania Koszt w zł Termin realizacji Uwagi

1.

Analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

brak

na bieżąco

-

2.

Opracowanie katalogu stanowisk pracy, na których można zatrudnić osoby niepełnosprawne uwzględniających obecne możliwości techniczne podmiotu

brak

31.12.2021 r.

-

         


W zakresie dostępności cyfrowej

 
Lp Nazwa działania Koszt w zł Termin realizacji Uwagi

1.

Wykonanie walidacji strony internetowej

brak

23 września 2020 r.

-

2.

Praca nad poniesieniem dostępności strony internetowej

brak

na bieżąco

Ocena dostępności do 31.03.2021 r.

3.

Wykonanie ponownej walidacji strony internetowej

brak

15 marca 2021 r.

-

4.

Zmiana platformy udostępnienia BIP

brak

30 września 2021 r.

-

5.

Opracowanie Deklaracji dostępności oraz opublikowanie jej na stronie podmiotowej BIP oraz na stronie internetowej

brak

23 września 2020 r.

-

6.

Wypełnienie, wysłanie do GUS oraz opublikowanie Raportu o stanie dostępności podmiotu publicznego

brak

31 marca 2021

-

         


W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej

 
Lp Nazwa działania Koszt w zł Termin realizacji Uwagi

1.

Szkolenie dla kierownictwa z zakresu zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

brak

31 marca 2021 r.

-

2.

Szkolenie dla wyznaczonych pracowników z zakresu zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

brak

31 kwietnia 2021 r.

-

3.

Skierowanie na szkolenie pracowników z zakresu języka migowego (PJM)

1.200 zł / osoba

31 grudnia 2021 r.

Z powodu braku środków zadanie przesunięte do realizacji na rok 2022

4.

Trening obsługi osoby ze szczególnymi potrzebami dla asystentów

brak

31 grudnia 2021 r.

-

         W zakresie architektonicznym

 
Lp Nazwa działania Koszt w zł Termin realizacji Uwagi

1.

Audyt architektoniczny uwzględniający zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

brak

30.10.2020 r.

Koordynator

2.

Wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych na dziedzińcu obiektu

brak

31.07.2021 r.

-

3.

Oznakowanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych
a) zakup i umiejscowienie znaku D18a T29 Parking dla niepełnosprawnych wraz ze słupem,
b) wykonanie malowania: miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych P-24

800

31.08.2021 r.

Uwzględniając warunki pogodowe

4.

Wyznaczenie dróg komunikacji wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych

brak

31.07.2021 r.

-

5.

Oznakowanie dróg komunikacji wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych

100

31.08.2021 r.

-

6.

Koncepcja wyznaczenia pomieszczeń na potrzeby toalety dla osób niepełnosprawnych

brak

31.07.2021 r.

-

7.

Wyznaczenie miejsca obsługi osób ze szczególnymi potrzebami

brak

31.03.2021 r.

Sekretariat (parter)

8.

Przygotowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych zgodnie z katalogiem stanowisk pracy

brak

W ramach potrzeb

-