Plany działania

na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

na okres do 31.12.2021 r.


W zakresie ogólnym

 
Lp Nazwa działania Koszt w zł Termin realizacji Uwagi

1.

Analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

brak

na bieżąco

-

2.

Opracowanie katalogu stanowisk pracy, na których można zatrudnić osoby niepełnosprawne uwzględniających obecne możliwości techniczne podmiotu

brak

31.12.2022 r.

-

         


W zakresie dostępności cyfrowej

 
Lp Nazwa działania Koszt w zł Termin realizacji Uwagi

1.

Wykonanie walidacji strony internetowej

brak

23.09.2020 r.

Wykonane

2.

Praca nad poniesieniem dostępności strony internetowej

brak

na bieżąco

Wykonane

3.

Wykonanie ponownej walidacji strony internetowej

brak

15.03.2021 r.

Wykonane

4.

Zmiana platformy udostępnienia BIP

brak

30.09.2022 r.

-

5.

Opracowanie Deklaracji dostępności oraz opublikowanie jej na stronie podmiotowej BIP oraz na stronie internetowej

brak

23.09.2020 r.

Wykonane

6.

Wypełnienie, wysłanie do GUS oraz opublikowanie Raportu o stanie dostępności podmiotu publicznego

brak

31.03.2021 r.

Wykonane

         


W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej

 
Lp Nazwa działania Koszt w zł Termin realizacji Uwagi

1.

Szkolenie dla kierownictwa z zakresu zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

brak

31.03.2021 r.

Zadanie przesunięte do realizacji na rok 2022

2.

Szkolenie dla wyznaczonych pracowników z zakresu zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

brak

31.10.2021 r.

Zadanie przesunięte do realizacji na rok 2022

3.

Skierowanie na szkolenie pracowników z zakresu języka migowego (PJM)

1.200 zł / osoba

31.12.2021 r.

Z powodu braku środków zadanie przesunięte do realizacji na rok 2022

4.

Trening obsługi osoby ze szczególnymi potrzebami dla asystentów

brak

31.12.2022 r.

-

         W zakresie architektonicznym

 
Lp Nazwa działania Koszt w zł Termin realizacji Uwagi

1.

Audyt architektoniczny uwzględniający zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

brak

30.10.2022 r.

Koordynator

2.

Wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych na dziedzińcu obiektu

brak

31.07.2021 r.

Wykonane

3.

Oznakowanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych
a) zakup i umiejscowienie znaku D18a T29 Parking dla niepełnosprawnych wraz ze słupem,
b) wykonanie malowania: miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych P-24

800

31.08.2021 r.

Wykonane

4.

Wyznaczenie dróg komunikacji wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych

brak

31.07.2021 r.

Zadanie przesunięte do realizacji na rok 2022

5.

Oznakowanie dróg komunikacji wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych

100

31.08.2021 r.

Zadanie przesunięte do realizacji na rok 2022

6.

Koncepcja wyznaczenia pomieszczeń na potrzeby toalety dla osób niepełnosprawnych

brak

31.07.2021 r.

Wykonane

7.

Wyznaczenie miejsca obsługi osób ze szczególnymi potrzebami

brak

31.03.2021 r.

Sekretariat (parter)

8.

Przygotowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych zgodnie z katalogiem stanowisk pracy

brak

W ramach potrzeb

-