Oświadczenie w sprawie dostępności

Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich.

 

Przygotowanie i aktualizacja strony internetowej

Data publikacji strony: 26 maja 2006 roku

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15 września 2020 roku

 

Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej

Strona internetowa została sprawdzona na zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA (zgodnie z wymaganiami ustawy z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).

 

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików pdf nie jest dostępna cyfrowo, są skanami dokumentów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 22 września 2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie wyników darmowych walidatorów on-line, testu czytnikiem ekranu dla niewidomych NVDA oraz samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Pomoc w nawigacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinację klawiszy:

 • Ponowne załadowanie zawartości strony Ctrl + F5

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

 • Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia Tab
 • Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia Shift + Tab
 • Wykonanie domyślnej akcji, zwykle wciśnięcie przycisku OK  Enter
 • Przewijanie widocznej części strony przy pomocy strzałek:  ↑ ↓ 
   

Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe dostępne w obrębie serwisu:

 • Powiększenie rozmiaru czcionki Ctrl + Alt + +
 • Pomniejszenie rozmiaru czcionki Ctrl + Alt + -
 • Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki Ctrl + Alt + 0

 

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu

 

Ułatwienia dla osób niewidomych

Serwis zawiera udogodnienia wprowadzone pod kątem czytników ekranów. Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych części ekranu, unikalne tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej strony, zdjęcia i grafiki mają alternatywne opisy, a linki tytuły opisujące dany odnośnik bardziej szczegółowo.

  

Dostępność na urządzeniach mobilnych

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

 

Tłumacz języka migowego

Brak dostępności tłumacza języka migowego.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 75/75-15-212.

Kontakt w celu złożenia wniosku o udostępnienie informacji niedostępnej oraz złożenia skargi na brak zapewnienia dostępności:

Sekretariat Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich,

ul. Chłopska 1

58-520 Janowice Wielkie
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
tel. 75/75-15-212

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegokolwiek ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz określenie preferowanego sposobu kontaktu ze zgłaszającym. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna siedziby Domu Pomocy Społecznej

Budynki Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich położone są przy ul. Chłopskiej 1. Przed budynkami dostępne są miejsca parkingowe, brak wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani oznaczeń w alfabecie Braille’a, są oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

 

Powiadomienie o braku dostępności cyfrowej

Rzecznik Praw Obywatelskich

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: rpo.gov.pl.

 

Dane teleadresowe Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich

Adres strony internetowej: www.dpsjanowicewielkie.pl

Adres strony internetowej BIP: http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?id=435

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem

Adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nr telefonu osoby kontaktowej 75/75-15-212